MySQL UTF-8

Gyakran okoz problémát, hogy adatbázisunk latin1 vagy más egzotikus kódlappal lett létrehozva.
Ezzel a scripttel az adatbázis, annak táblái, valamint a mezők kódlapját tudjuk egyszerűen átállítani:

<?php
if ($argc != 4)
{
 echo $argv[0]." <USERNAME> <PASSWORD> <DATABASE>\n";
 echo "change database table and fields collation to utf8_hungarian_ci\n";
  exit(1);
}

// Configuration Section
$server = 'localhost'; //probably localhost but change if required
$username = trim($argv[1]); // get username from commandline
$password = trim($argv[2]); // get password from commandline
$database = trim($argv[3]); // get databas name from commandline
$new_charset = 'utf8'; // change to the required character set 
$new_collation = 'utf8_hungarian_ci'; // change to the required collatio
// Connect to database
$db = mysql_connect($server, $username, $password); if(!$db) die("Cannot connect to database server -".mysql_error());
$select_db = mysql_select_db($database); if (!$select_db) die("could not select $database: ".mysql_error());

// change database collation
mysql_query("ALTER DATABASE $database DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci");

// Loop through all tables changing collation
$result=mysql_query('show tables');
while($tables = mysql_fetch_array($result)) {
$table = $tables[0];
mysql_query("ALTER TABLE $table DEFAULT CHARACTER SET $new_charset COLLATE $new_collation");

// loop through each column changing collation
$columns = mysql_query("SHOW FULL COLUMNS FROM $table where collation is not null");
while($cols = mysql_fetch_array($columns)) {
$column = $cols[0];
$type = $cols[1];
mysql_query("ALTER TABLE $table MODIFY $column $type CHARACTER SET $new_charset COLLATE $new_collation");
}

print "changed collation of $table to $new_collation\n";
}
print "\n";
print "The collation of your database has been successfully changed!\n";
?>

Windows 7 telepítő készítése

Kellékek:

Windows Automated Installation Kit: http://www.microsoft.com/downloads/hu-hu/details.aspx?familyid=C7D4BC6D-15F3-4284-9123-679830D629F2&displaylang=hu

Egy program mellyel iso fájlokbol másolhatunk ki tartalmat: pl MagicIso: http://www.magiciso.com vagy DaemonTools: http://daemontools.hu/

Windows 7 32 és 64 bites .iso

Opcionálisan:

Windows 7 Enterprise 32 és 64 bites .iso

Első lépések:

Hozzuk létre az általunk preferált meghajtó gyökerében  a következő 2 könyvtárat  \images és \master.

A Windows 7 32 bites iso tartalmát másoljuk a \master könyvtárba.

Lépjünk be a \master\sources könyvtárba, és töröljük a ei.cfg valamint az öszzes install*.clg fájlt.

Helyezzük átt az install.wim fájlt az \images könyvtárba és nevezzük át x32.wim-re.

Másoljuk ki a Windows 7 64 bites iso-ból a \sources\install.wim-et a \images\ -be és nevezzük át x64.wim-re

Másoljuk ki a Windows 7 32 bites  Enterprise iso-ból a \sources\install.wim-et a \images\ -be és nevezzük át e32.wim-re

Másoljuk ki a Windows 7 64 bites  Enterprise iso-ból a \sources\install.wim-et a \images\ -be és nevezzük át e64.wim-re

Vizsgáljuk meg a wim fileok tartalmát a következőképpen: imagex/info <valami>.wim

A kimenet xml formátumu:

Keressük meg a <IMAGE INDEX=”szám”> és <NAME>valami</NAME> címkéket

Az x32.wim esetében a következőket kell tartalmaznia

index 1 Windows 7 Starter
index 2 Windows 7 HOMEBASIC
index 3 Windows 7 HOMEPREMIUM
index 4 Windows 7 PROFESSIONAL
index 5 Windows 7 ULTIMATE

x64.wim esetében nincs starter, a kimenet így alakul:

index 1 Windows 7 HOMEBASIC
index 2 Windows 7 HOMEPREMIUM
index 3 Windows 7 PROFESSIONAL
index 4 Windows 7 ULTIMATE

e32.wim és e64 wim esetében:

index 1 Windows 7 Enterprise

https://www.raymond.cc/blog/create-x86-x64-all-one-windows-7-iso/

A batch file által létrehozott install.wim file-t másoljuk a \master\sources könyvtárba.

A következő parancs megadásával létrehozzuk a végleges iso imaget:

oscdimg.exe -lMulti-Windows-7 -m -u2 -b”D:\Master\Boot\etfsboot.com” D:\Master D:\Multi-Windows-7.ISO

FIGYELEM: SP1 iso esetében az Enterprise nem fér fel a dvd imagere. Célszerű külön dvdt generálni, illetve 32 és 64 bites dvdket generálni.

Néhány kép a kész telepítőkről:

32 és 64 bites windows telepítők (Enterprise nélkül)

3264

Nagios rbl checker

Ezzel a szkriptel a legismertebb rbl adatbázisokban ellenőrizhetjük a megadott ip jelenlétét.


#!/bin/sh
STATE_OK=0
STATE_WARNING=1
STATE_CRITICAL=2
STATE_UNKNOWN=3
STATE_DEPENDENT=4

FOUND_ADRESS=0

DNSBLlist=`grep -v ^# <<!
bl.spamcop.net
cbl.abuseat.org
b.barracudacentral.org
dnsbl.sorbs.net
http.dnsbl.sorbs.net
dul.dnsbl.sorbs.net
misc.dnsbl.sorbs.net
smtp.dnsbl.sorbs.net
socks.dnsbl.sorbs.net
spam.dnsbl.sorbs.net
web.dnsbl.sorbs.net
zombie.dnsbl.sorbs.net
pbl.spamhaus.org
sbl.spamhaus.org
xbl.spamhaus.org
zen.spamhaus.org
images.rbl.msrbl.net
phishing.rbl.msrbl.net
combined.rbl.msrbl.net
phishing.rbl.msrbl.net
spam.rbl.msrbl.net
virus.rbl.msrbl.net
bl.spamcannibal.org
psbl.surriel.com
ubl.unsubscore.com
dnsbl.njabl.org
combined.njabl.org
rbl.spamlab.com
bl.deadbeef.com
dnsbl.ahbl.org
tor.ahbl.org
dyna.spamrats.com
noptr.spamrats.com
spam.spamrats.com
blackholes.five-ten-sg.com
bl.emailbasura.org
cdl.anti-spam.org.cn
dnsbl.cyberlogic.net
dnsbl.inps.de
drone.abuse.ch
spam.abuse.ch
dul.ru
korea.services.net
short.rbl.jp
virus.rbl.jp
spamrbl.imp.ch
wormrbl.imp.ch
virbl.bit.nl
rbl.suresupport.com
!`

# reverse IP address
convertIP()
{
 set `IFS=".";echo `
 echo 
}

usage()
{
 echo "Usage: [-H] <host>] [-p]"
 echo "  -H check Host "
 echo "  -p print list of DNSBLs"
 exit 3
}

# Checks the IP with list of DNSBL servers
check()
{
 count=0;
 for i in $DNSBLlist
 do
  count=$(($count + 1))
  if nslookup $ip_arpa.$i | grep -q "127.0.0." ;
  then
   FOUND_ADRESS=$(($FOUND_ADRESS + 1))
   echo "DNSBL-Alarm: $ip is listed on $i"
  fi
 done
 if [ $FOUND_ADRESS -ge 1 ]
 then
  exit 1
 fi
 echo "OK - $ip not on $count DNSBLs"
 exit 0
}

case in
 -I)
  if [ -z "" ]
  then
   echo "ip address missing"
   exit
  fi
  ip=
  ip_arpa=`convertIP $ip`
  check;;

 -p)
  for i in $DNSBLlist
  do
   echo $i
  done
  exit $STATE_WARNING
  exit;;

 --help)
  usage
  exit;;

 *)
  if [ -z "" ]
  then
   usage
  fi
  echo "unknown command: "
  exit;;
esac


Partíció írhatóságának tesztelése

Előfordul némely esetben hogy a felmountolt backup partíció csak olvashatóként csatolódik,  ezzel az egyszerű szkriptel tesztelhetjük:


#!/bin/sh
PROGPATH=`echo | sed -e 's,[\\/][^\\/][^\\/]*$,,'`
. $PROGPATH/utils.sh
TMP=`mktemp`
if [ -f $TMP ] ; then
  echo OK;
  rm $TMP;
  exit $STATE_OK;
else
  echo ERROR;
  exit $STATE_ERROR
fi;


Cisco EPC3925 EuroDOCSIS 3.0 2-PORT Voice Gateway

A fenti terméket a szolgáltatótol kaptam.

Több hónap használat után problémák adódtak, ezért cserét javasoltak.

Lementettem a backup funkcióval a config-ot.

Betettük az új eszközt: User/Pass: semmi/semmi

Visszatöltöttem a mentést, majd azonnal nem engedett be.

Restore esetén az usernevet nem állítja vissza, csak a jelszót, tehat semmi/jelszó a megoldás valamint a vpn beállítások sem kerültek visszaállításra, újra be kell állítanom.

Backup script

Jelenleg ez a script menti valamennyi szerverünket, egy /BACKUP alá mountolt iscsi-n keresztül megosztott könyvtárba.

Letöltés

#!/bin/bash
# Ellenorizzuk hogy letezik-e a config file
if [ -f /etc/bkp.conf ]; then source /etc/bkp.conf ; else echo /etc/bkp.conf not found; exit ;fi

DATE=`date +%Y-%m-%d`
#
#stat file beallitasa, backup utan ebbe kerulnek a hibak is.
#
STATFILE=/BACKUP/stat/$HOST.stat
rm $STATFILE
touch $STATFILE
#
# Beallitjuk a mentesi konyvtarat a config file alapjan
#
BACKUPDIR=/BACKUP/$HOST/
#
# A torlendo backup beallitasa config alapjan
#
LASTDATE=`date +%Y-%m-%d --date="$DAYS days ago"`
if [ -d /$BACKUPDIR/$LASTDATE ]; then rm -rf /$BACKUPDIR/$LASTDATE ; fi
echo $HOST >>/BACKUP/backuplog/$HOST-backup.log
date >>/BACKUP/backuplog/$HOST-backup.log
mkdir /$BACKUPDIR/$DATE
MDB=$BACKUPDIR/$DATE/mysql/
if [ "$EXCLUDE" != "" ]; then
  tar -cjf /$BACKUPDIR/$DATE/backup.tar.bz2 --exclude=$EXCLUDE $DIRS
else
  tar -cjf /$BACKUPDIR/$DATE/backup.tar.bz2 $DIRS
fi
STAT=$?
echo $STAT>>/BACKUP/backuplog/$HOST-backup.log
echo FS $STAT $DATE >>$STATFILE
if [ $MYSQLBACKUP = 0 ]; then
  date >>/BACKUP/backuplog/$HOST-backup.log
  exit ;
fi
#
# backup konyvtar a mysql-nek
#
mkdir /$BACKUPDIR/$DATE/mysql/
# Db-nkent csinalunk mentest az adatbazisrol, majd betomoritjuk
STAT=0
DBS="$(mysql -u$MYSQLUSER -p$MYSQLPASSWD -Bse 'show databases')"
for db in $DBS
do
  skipdb=-1
  if [ "$EXCLUDEDB" != "" ];
  then
    for i in $EXCLUDEDB
    do
      [ "$db" == "$i" ] &amp;&amp; skipdb=1 || :
    done
  fi
  if [ "$skipdb" == "-1" ] ; then
    FILE="$MBD/$db.$HOST.$NOW.gz"
    mysqldump -u$MYSQLUSER -p$MYSQLPASSWD $db |bzip2 >$MDB/$db.sql.bz2
    STAT=$?
    echo $db $STAT>>/BACKUP/backuplog/$HOST-backup.log
    echo DB $db $STAT>>$STATFILE
fi
done
date >>/BACKUP/backuplog/$HOST-backup.log

Itt talátlható a config file:

# Ha az sql-t is menteni akarjuk , akkor az ertek 1, ha nem akkor 0
MYSQLBACKUP=1
# celszeru valos hosztnevet beallitani, ha kozpontilag mentunk, hogy konnyebben tudjuk azonositani # a mentest, ebbe az alkonyvtarba teszi a menteseket
HOST=host.name.tld
# beallithatjuk hany napig orizze a backupot
DAYS=7
# mentesre varo konyvtarak felsorolasa
DIRS="/etc /var/www /home"
# olvasasi joggal rendelkezo sql user beallitasa (ha nem mentunk db-t akkor uresen hagyhato)
MYSQLUSER=backupuser
MYSQLPASSWD=backuppass
# amennyiben nem akarunk menteni bizonyos konyvtarakat, itt felsorolhatjuk
EXCLUDE="/home/luzer /home/senki"
# ugyanezt adatbazisokkal is megtehetjuk
EXCLUDEDB="tmpdb"
# a 2 utolso parameter teljes egeszeben elhagyhato


nagios script a mentések ellenőrzésére.

#!/bin/sh
PROGPATH=`echo | sed -e 's,[\\/][^\\/][^\\/]*$,,'`
. $PROGPATH/utils.sh
# Dátumok beállítása
DATE=`date +%Y-%m-%d`
DATE1=`date +%Y-%m-%d --date="1 days ago"`
DATE2=`date +%Y-%m-%d --date="2 days ago"`
BACKUPPATH=/BACKUP/stat/stat
if [ -f $BACKUPPATH ]; then
  EXIST=1;
else
  echo ERROR: Statfile not found!;
  exit $STATE_CRITICAL ;
fi;
LASTBK=`grep FS $BACKUPPATH | awk '{print }'`
STAT=`grep FS $BACKUPPATH | awk '{print }'`
#
# Itt beallithatjuk hany nap utan tekintjük WARNING illetve ERROR statusznak a mentas hianyat.
# Csak ERROR és WARNING eseten erdemes exit-elni, hogy lefuthasson a kovetkezo ellenorzes.
#
case "$LASTBK" in
  $DATE)
# ma tortent mentes
  ;;

  $DATE1)
# tegnap tortent mentes
  ;;

  $DATE2)
# tegnapelott tortént mentes
  ;;
  *)
  echo "WARNING: Utolso mentes: $LASTBK";
  exit $STATE_WARNING;
  ;;
esac

case "$STAT" in
  0)
  echo "OK: Utolso mentes: $LASTBK";
  exit $STATE_OK;
  ;;
  1)
  echo "WARNING: Nyitott file-ok nem menthetoek";
  exit $STATE_WARNING;
  ;;
  *)
  echo "ERROR: Nem tortent mentes!";
  exit $STATE_CRITICAL ;
  ;;
esac